Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

7. Dostawa zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: 

Dostawa zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 7/2020.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/345806

Metadane

Data wytworzenia : 28.01.2021
Data publikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry