Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

48. Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: 

Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Nr postępowania: 48/2020.
 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/410443

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry