Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

45. Dostawa leków do stosowania w okulistyce II dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: 

Dostawa leków do stosowania w okulistyce II dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Nr postępowania: 45/2020.
 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:,

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396756

Metadane

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry