Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

43. Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

43/2020

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: 

Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Nr postępowania: 43/2020.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/389108

Metadane

Data publikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ryczek
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry