Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

36. Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka).

Nr postępowania: 36/2020.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: 

Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka).

Nr postępowania: 36/2020.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/391318

Metadane

Data publikacji : 30.10.2020
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ryczek
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry