Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-3/uslugi/11741,42021-Swiadczenie-uslugi-serwisu-i-konserwacji-sieci-telekomunikacyjnej-oraz-obs.html
2022-09-26, 12:36

4/2021 Świadczenie usługi serwisu i konserwacji sieci telekomunikacyjnej oraz obsługa central telefonicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2021
Data modyfikacji : 24.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
BWołowczyk
Osoba modyfikująca informację:
BWołowczyk

Opcje strony