Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 25.08.2023 14/2023 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 06.04.2023 7/2023 Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę i rozbudowę Budynku Głównego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 polegającej na budowie Centrum Diagnostycznego z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną"

3 09.02.2023 3/2023 Świadczenie usług serwisowych systemów InfoMedica/AMMS oraz monitoring infrastruktury krytycznej IT SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

4 27.01.2023 1/2023 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

5 14.12.2022 13/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

6 24.11.2022 12/2022 Świadczenie usług serwisowych systemów InfoMedica/AMMS oraz monitoring infrastruktury krytycznej IT SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

7 25.08.2022 9/2022 Świadczenie usługi serwisu i konserwacji sieci telekomunikacyjnej oraz obsługa centrali telefonicznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

8 25.07.2022 10/2022 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

9 09.06.2022 8/2022 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiek tach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 22.04.2022 7/2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry