Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 27.01.2023 1/2023 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

2 14.12.2022 13/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

3 24.11.2022 12/2022 Świadczenie usług serwisowych systemów InfoMedica/AMMS oraz monitoring infrastruktury krytycznej IT SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

4 25.08.2022 9/2022 Świadczenie usługi serwisu i konserwacji sieci telekomunikacyjnej oraz obsługa centrali telefonicznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

5 25.07.2022 10/2022 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

6 09.06.2022 8/2022 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiek tach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 22.04.2022 7/2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 22.04.2022 4/2022 Świadczenie usług w zakresie wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych Aparatów RTG dla SP ZO Z MSWiA w Szczecinie.

9 07.03.2022 5/2022 Świadczenie usług konserwacji wind dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 15.02.2022 3/2022 Świadczenie usług konserwacji wind we wszystkich obiektach SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wybierz Strony

do góry