Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 24.06.2024 5/2024 Świadczenie usług polegających na doradztwie w zakresie prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

2 14.06.2024 4/2024 Świadczenie usług polegających na doradztwie w zakresie prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

3 30.04.2024 3/2024 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

4 22.12.2023 28/2023 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 22.12.2023 27/2023 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

6 24.11.2023 26/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie informacyjno-technicznym w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

7 08.11.2023 25/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie psychologii w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

8 03.11.2023 24/2023 Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.

9 27.10.2023 23/2023 Wykonanie usługi badań ewaluacyjnych i opracowanie ich wyników dla Projektu pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

10 26.10.2023 22/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie psychiatrii w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry