Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 22.12.2023 28/2023 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 22.12.2023 27/2023 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

3 24.11.2023 26/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie informacyjno-technicznym w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

4 08.11.2023 25/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie psychologii w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

5 03.11.2023 24/2023 Wykonanie usługi serwisowej agregatu prądotwórczego APVS800-K, samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), akumulatorów, oraz przegląd i konserwacja stacji transformatorowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.

6 27.10.2023 23/2023 Wykonanie usługi badań ewaluacyjnych i opracowanie ich wyników dla Projektu pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

7 26.10.2023 22/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie psychiatrii w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

8 26.10.2023 21/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie psychologii w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

9 26.10.2023 20/2023 Usługa pełnienia funkcji eksperta w zakresie informacyjno-technicznym w Projekcie pn. „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

10 24.10.2023 19/2023 Wykonanie usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacyjnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie .

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry