Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 25.08.2022 9/2022 Świadczenie usługi serwisu i konserwacji sieci telekomunikacyjnej oraz obsługa centrali telefonicznej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

2 25.07.2022 10/2022 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

3 09.06.2022 8/2022 Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji w obiek tach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 22.04.2022 7/2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 22.04.2022 4/2022 Świadczenie usług w zakresie wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych Aparatów RTG dla SP ZO Z MSWiA w Szczecinie.

6 07.03.2022 5/2022 Świadczenie usług konserwacji wind dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 15.02.2022 3/2022 Świadczenie usług konserwacji wind we wszystkich obiektach SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

8 28.07.2021 6/2021 Świadczenie usług konserwacji wind dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

9 13.05.2021 4/2021 Świadczenie usługi serwisu i konserwacji sieci telekomunikacyjnej oraz obsługa central telefonicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

10 30.04.2021 3/2021 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

Wybierz Strony

do góry