Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 23.11.2023 17/2023 Dostawa przenośnego zestawu komputerowego dla Przychodni Rodzinnej w Staszowie Sp. z o. o. - zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Projektu nr 2159 pn. Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii realizowanego w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

2 29.08.2023 15/2023 Dostawa i wdrożenie Platformy telemedycznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii” zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021

3 18.08.2023 11/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników chemicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 31.07.2023 13/2023 Dostawa przenośnych zestawów komputerowych i tabletów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie - zamówienie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach Projektu nr 2159 pn. Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii realizowanego w ramach Programu „Zdrowie” w ramach NMF 2014-2021.

5 17.07.2023 12/2023 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Server 2022 Datacenter na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

6 28.06.2023 10/2023 Dostawa i montaż rolet okiennych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

7 26.05.2023 8/2023 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Server 2022 Datacenter na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

8 18.05.2023 6/2023 Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

9 20.04.2023 5/2023 Dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20140-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

10 15.02.2023 2/2023 Dostawa tonerów i wkładów atramentowych do drukarek i faksów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry