Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 26.05.2023 8/2023 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Server 2022 Datacenter na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

2 18.05.2023 6/2023 Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

3 20.04.2023 5/2023 Dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla 5 lokalizacji, zamówienie realizowane w ramach Projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20140-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

4 15.02.2023 2/2023 Dostawa tonerów i wkładów atramentowych do drukarek i faksów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 15.02.2023 4/2023 Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

6 14.12.2022 13/2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

7 15.09.2022 11/2022 Zakup i dostawa preparatu zawierającego kolagen dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

8 08.03.2022 6/2022 .: Zakup i dostawa wraz uruchomieniem szerokopasmowej sondy sektorowej typu Phased Array do aparatu USG Toshiba Aplio 500 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

9 11.02.2022 1/2022 Zakup i dostawa wraz uruchomieniem szerokopasmowej sondy sektorowej typu Phased Array do aparatu USG Toshiba Aplio 500 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

10 29.11.2021 07/2021 Zakup i dostawa wraz z montażem trzech zmywarko-wyparzarek do dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wyszukiwarka
do góry