Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

15/2021 Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego EDM AMDX – Rejestr Zdarzeń Medycznych na Platformie P1 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214   ust.   1   pkt   1)   lit.   b)  ustawy z dnia z   dnia   11   września   2019   r.   Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.:

        

„Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego EDM AMDX – Rejestr Zdarzeń Medycznych na Platformie P1 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nr postępowania: 15/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482858

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry