Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 05.01.2023 4/2023 Kompleksowa obsługa techniczna polegająca na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

2 04.01.2023 47/2022 Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

3 12.09.2022 35/2022 Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

4 03.06.2022 19/2022 Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 18.05.2022 3/2022 Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów"

6 30.03.2022 13/2022 Świadczenie usług w zakresie prania i dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 16.03.2022 10/2022 Świadczenie usług w zakresie prania i dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 21.01.2022 3/2022 Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”

9 04.01.2022 01/ZP/2022 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie

10 06.08.2021 19/2021 Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wybierz Strony

do góry