Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

26/2021 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (SAP) oraz oświetlenia awaryjnego w budynku głównym szpitala - etap IV - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pod nazwą:

"Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (SAP) oraz oświetlenia awaryjnego w budynku głównym szpitala - etap IV - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu".

Nr postępowania: 26/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/508683

Metadane

Data publikacji : 15.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony

do góry