Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 11.08.2023 34/2023 Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala wraz z rozbudową w celu utworzenia Centrum Diagnostycznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz dostarczenie urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

2 07.07.2023 28/2023 Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala wraz z rozbudową w celu utworzenia Centrum Diagnostycznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz dostarczenie urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

3 02.06.2023 21/2023 Modernizacja dachu wraz z klatką w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 24.11.2022 44/2022 Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj

5 21.10.2022 42/2022 Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj

6 05.07.2022 24/2022 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

7 05.07.2022 29 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) w budynku głównym szpitala - etap V - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu.

8 14.06.2022 25/2022 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

9 18.05.2022 11/2022 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 09.05.2022 16/2022 Termomodernizacja Budynku Głównego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach programu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej.

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry