Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 02.06.2023 21/2023 Modernizacja dachu wraz z klatką w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 24.11.2022 44/2022 Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj

3 21.10.2022 42/2022 Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj

4 05.07.2022 24/2022 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

5 05.07.2022 29 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) w budynku głównym szpitala - etap V - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu.

6 14.06.2022 25/2022 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 18.05.2022 11/2022 Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 09.05.2022 16/2022 Termomodernizacja Budynku Głównego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach programu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej.

9 01.04.2022 14/2022 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

10 08.03.2022 4/2022 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry