Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 16.08.2021 20/2021 Dostawa środków czystości dla SP ZOZ MSWiA

12 02.08.2021 18/2021 Dostawa i uruchomienie dwóch automatycznych myjni endoskopowych i jednej szafy do przechowywania endoskopów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

13 02.08.2021 14/2021 Dostawa implantów ortopedycznych, środków technicznych do wykonywania operacji ortopedycznych oraz materiałów ortopedycznych do zabiegów barku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

14 22.07.2021 17/2021 Dostawa narzędzi ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

15 13.07.2021 13/2021 Dostawa odczynników do badań hematologicznych w tym materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i analizatora pomocniczego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

16 15.06.2021 10/2021 Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

17 13.05.2021 9/2021 Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz szybkich testów do oznaczenia kalprotektyny i elastazy w kale dla SP ZOZ MSWiA .

18 12.05.2021 8/2021 Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora zastępczego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

19 28.04.2021 3/2021 Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

20 28.04.2021 3/2021 Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wybierz Strony

do góry