Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

13/2024 Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz materiałów do zabiegów neurochirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) pn.:

„Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz materiałów do zabiegów neurochirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nr postępowania: 13/2024.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/948431

Metadane

Data publikacji : 01.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia publiczne

Opcje strony

do góry