Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-2/dostawa/12236,252021-Dostawe-ambulansu-wraz-z-wyposazeniem-dla-SP-ZOZ-MSWiA-w-Szczecinie.html
2022-11-27, 09:35

25/2021 Dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 pn.:

 „Dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 25/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/506607

Metadane

Data publikacji : 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
BWołowczyk

Opcje strony