Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

18/2021 Dostawa i uruchomienie dwóch automatycznych myjni endoskopowych i jednej szafy do przechowywania endoskopów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) pod nazwą:

„Dostawa i uruchomienie dwóch automatycznych myjni endoskopowych i jednej szafy do przechowywania endoskopów dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 18/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490988

Metadane

Data publikacji : 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
BWołowczyk

Opcje strony

do góry