Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/raport-o-sytuacji-ekofin/15461,Raport-o-sytuacji-ekonomiczno-finansowej-Samodzielnego-Publicznego-Zakladu-Opiek.html
24.07.2024, 05:39

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie za 2023 rok

Metadane

Data publikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
WKunicka Wydział Organizacyjny

Opcje strony