Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

Kontrola zarządcza 2011 r.

W pliku znajdują się:

 1. Plan działalności na rok 2011 - s. 1
 2. Raport roczny z realizacji przydzielonych celów i zadań zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 3
 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 - s. 4
 4. Szablon punktowej oceny ryzyka - s. 8
 5. Kwestionariusz Identyfikacji i Oceny Ryzyka na poziomie wyższego kierownictwa / strategicznym - s. 9
 6. Rejestr ryzyka strategiczne - s. 18
 7. Rejestr ryzyka operacyjne - s. 22
 8. Raport z realizacji działań w ramach zarządzania ryzykiem miesięczny  / kwartalny - s. 25
 9. Kwartalny raport z przeglądu ryzyk za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 32
 10. Raport okresowy z realizacji celu/zadania za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 36
 11. Listy kontrolne – s. 44 - 83
 12. Przydział celów zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 84
 13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZOZ MSWiA w Szczecinie za rok 2011 - s. 85 pdf

Metadane

Data publikacji : 15.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry