Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
51 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

52 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach RWKL w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

53 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Ginekologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

54 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

55 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

56 16.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

57 21.07.2023 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii

58 19.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (ASDK) oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego

59 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Psychiatrycznym Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

60 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

Wyszukiwarka
do góry