Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
51 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

52 29.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie gastroenterologii

53 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu gastroenterologii

54 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

55 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurologicznej wraz z dyżurami na Oddziale Neurologii i Izbie Przyjęć

56 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Kardiologicznej oraz dyżury lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć

57 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie torakochirurgii

58 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

59 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

60 29.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badan histopatologicznych i cytologicznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry