Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
51 24.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

52 18.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii

53 26.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

54 21.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Okulistyki na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

55 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

56 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

57 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

58 21.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

59 14.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

60 05.04.2023 udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej, w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Okulistyki SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry