Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
41 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Ortopedii

42 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

43 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

44 29.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

45 29.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chorób Płuc na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

46 27.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu podstawowej ordynacji oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

47 22.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Oddziale Chirurgicznym na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

48 22.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

49 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

50 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

Wyszukiwarka
do góry