Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
41 16.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich

42 09.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie przeprowadzenie czynności dotyczących konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

43 26.10.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie przeprowadzenie czynności dotyczących konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie prowadzenia superwizji dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów oraz terapeutów zajęciowych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

44 30.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

45 28.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiS w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

46 15.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów położniczych na Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

47 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich tj. uczestniczenie z zakresu onkologii klinicznej w wielodyscyplinarnym zespole specjalistów, który planuje i koordynuje proces leczenia, zwanym konsylium lekarskim

48 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnęrznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

49 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Tomografii Komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

50 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Rezonansu Magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Radiologicznej

Wyszukiwarka
do góry