Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
41 23.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii z funkcją kierownika Oddziału Dziennego Psychiatrycznego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

42 23.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii z funkcją kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ MSWiA w Szczecinie

43 23.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie orzecznictwa psychiatrycznego na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracj

44 16.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii tj. wykonywania (wraz z opisem) kompleksowych badań w zakresie USG serca w Oddziale Neurologii, z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

45 16.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

46 14.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Ortopedii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

47 09.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

48 08.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurochirurgicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

49 19.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

50 19.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry