Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
41 05.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Neurochirurgii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

42 21.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurochirurgicznej oraz kierowanie Oddziałem Neurochirurgii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

43 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie usług farmaceuty i pełnienie funkcji kierownika Apteki Szpitalnej

44 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

45 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej SPZOZ MSWiA w Szczecinie

46 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

47 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach RWKL w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

48 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Ginekologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

49 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

50 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

Wyszukiwarka
do góry