Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
31 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

32 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

33 16.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

34 21.07.2023 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii

35 19.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (ASDK) oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego

36 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Psychiatrycznym Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

37 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

38 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym z Salą Wybudzeń - Zespół ds. Zabezpieczenia Anestezjologicznego

39 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym z Salą Wybudzeń

40 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wyszukiwarka
do góry