Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
31 09.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Laryngologicznej

32 24.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych na Oddziale Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

33 17.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu ortopedii i zabezpieczenia ciągłości w Oddziale Ortopedii

34 13.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały),

35 04.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielegniarskich

36 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w czynności psychologicznych w tym porad psychologicznych z uwzględnieniem badań orzeczniczych kierowców i kandydatów na kierowców oraz osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni, a także badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,

37 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu podstawowej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

38 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

39 23.11.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (pełnienie dyżurów lekarskich zwykłych oraz dyżurów lekarskich świątecznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii) na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

40 16.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych serca na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii i Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wyszukiwarka
do góry