Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 23.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne lekarskie z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych serca na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

22 23.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

23 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

24 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

25 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

26 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

27 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

28 14.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii Komputerowej

29 14.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie urologii w Poradni Urologicznej

30 09.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich

Wyszukiwarka
do góry