Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 16.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii tj. wykonywania (wraz z opisem) kompleksowych badań w zakresie USG serca w Oddziale Neurologii, z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

22 16.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

23 14.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Ortopedii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

24 09.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

25 08.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurochirurgicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

26 19.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

27 19.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

28 19.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym SPZOZ MSWiA w Szczecinie

29 11.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii oraz Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

30 10.10.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

Wyszukiwarka
do góry