Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 29.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

22 29.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chorób Płuc na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

23 27.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu podstawowej ordynacji oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

24 22.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Oddziale Chirurgicznym na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

25 22.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

26 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

27 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

28 24.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

29 18.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii

30 26.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Wyszukiwarka
do góry