Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz zastępowanie Lekarza Kierującego Oddziałem Dziennym Psychiatrycznych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

22 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

23 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

24 26.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

25 05.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w zakresie neurlologa w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

26 22.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

27 08.01.2024 Og.łoszenie o konkursie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Izbie Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

28 08.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności logopedy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

29 28.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

30 12.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach podstawowej ordynacji oraz pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry