Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 22.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

12 08.01.2024 Og.łoszenie o konkursie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Izbie Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

13 08.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności logopedy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

14 28.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

15 12.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach podstawowej ordynacji oraz pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

16 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Otolaryngologicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

17 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

18 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w formie kierowania Oddziałem Ortopedii w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

19 30.11.2023 Ogłoszenie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

20 29.11.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chorób Płuc SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry