Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 14.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

12 05.04.2023 udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej, w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Okulistyki SPZOZ MSWiA w Szczecinie

13 03.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (pełnienie dyżurów lekarskich zwykłych i dyżurów lekarskich świątecznych w Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii) na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

14 23.03.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu podstawowej ordynacji oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

15 20.03.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chirurgicznej

16 15.03.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej SPZOZ MSWiA w Szczecinie

17 15.03.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej SPZOZ MSWiA w Szczecinie

18 01.03.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań i zabiegów górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywanych na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

19 27.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych anestezjologii i intensywnej terapii, realizowanych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym, w ramach pełnienia dyżurów medycznych (zwykłych i świątecznych) na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

20 23.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich chirurgicznych w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz poza podstawową ordynacją lekarską w formie dyżurów medycznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry