Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 21.07.2023 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii

12 19.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (ASDK) oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego

13 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Psychiatrycznym Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

14 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

15 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym z Salą Wybudzeń - Zespół ds. Zabezpieczenia Anestezjologicznego

16 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym z Salą Wybudzeń

17 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

18 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Ortopedii

19 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

20 17.07.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

Wyszukiwarka
do góry