Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 29.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 29.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z pododdziałem Udarowym Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

3 27.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 19.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów położnej w Oddziale Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii w SP ZOZ MSWiiA w Szczecinie

5 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologa/psychoterapeuty w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

6 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz zastępowanie Lekarza Kierującego Oddziałem Dziennym Psychiatrycznych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 04.03.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

9 26.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 05.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w zakresie neurlologa w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry