Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczne/15096,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psyc.html
28.05.2024, 02:58

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz zastępowanie Lekarza Kierującego Oddziałem Dziennym Psychiatrycznych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 04.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony