Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczne/14765,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-o-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-formie-dyzurow.html
02.03.2024, 10:14

Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 19.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony