Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczne/14342,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-fizj.html
16.04.2024, 16:20

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 24.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony