Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczne/14321,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-lekarskich-w-za.html
22.06.2024, 05:34

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii

Metadane

Data publikacji : 18.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony