Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczne/14261,ogloszenie-o-konkursie-ofert-o-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-pielegniarskich-.html
2023-09-22, 10:38

ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 21.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony