Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 26.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 05.02.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w zakresie neurlologa w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

3 22.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 08.01.2024 Og.łoszenie o konkursie ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Izbie Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 08.01.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności logopedy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

6 28.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz badań jak i zabiegów dolnego oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 12.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach podstawowej ordynacji oraz pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Otolaryngologicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

9 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 06.12.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w formie kierowania Oddziałem Ortopedii w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry