Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 21.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurochirurgicznej oraz kierowanie Oddziałem Neurochirurgii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie usług farmaceuty i pełnienie funkcji kierownika Apteki Szpitalnej

3 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

4 12.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej SPZOZ MSWiA w Szczecinie

5 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

6 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach RWKL w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 05.09.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Ginekologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

8 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

9 17.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych lub psychologicznych (w formie wizyt stacjonarnych i wideokonsultacji na platformie internetowej) w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci w ramach projektu pn.: "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji - model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" realizowanego w ramach Programu „Zdrowie”

10 16.08.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry