Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w Przychodni na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

2 06.06.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

3 24.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 18.05.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii

5 26.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

6 21.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Okulistyki na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

7 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

8 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

9 21.04.2023 ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

10 21.04.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Wyszukiwarka
do góry