Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 21.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w zakresie położnej środowiskowej, świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie gastroenterologii w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej oraz w Poradni Gastroenetologicznej, świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Medycyny Pracy, świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Otolaryngologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

2 14.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w formie dyżurów pielęgniarskich we wszystkich jednostkach organizacyjnych SP ZOZ MSWiA w Sczecinie

3 06.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w ramach wykonywania czynności z zakresu kierowania Oddziałem Wewnętrznym z Pododdziałem Gastroeneterologii oraz Oddziałem Chirurgii z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 04.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z podooddziałem gastroenterologii, Oddziale Chirurgii z Urologi z pododdziałem chirurgii naczyniowej, Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz intensywnego nadzoru neurologicznego

5 04.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych lekarskich w Poradnii Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

6 04.06.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielnania świadczeń zdowotnych w ramach dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii, Oddziale Chirurgii z Urologią z pododdziałem chirurgii naczyniowej, Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz intensywnego nadzoru neurologicznego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 21.05.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej i radiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

8 16.05.2024 Ogłoszenie o udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych dla celów działalności orzeczniczej Zachodniopomorskiej Komisji Lekarskiej w Szczecinie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

9 16.05.2024 Ogłoszenie o udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie psychiatrii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

10 14.05.2024 Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Okulistyki na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wyszukiwarka
do góry