Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
81 19.03.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

26 marca 2021 r. do godz. 9:00
82 19.03.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

31 marca 2021 r. do godz. 9:00
83 09.03.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

12 marca 2021r. do godz. 9:00
84 15.02.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

18 lutego 2021r. o godz. 9:00
85 11.02.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie Oddziały)

26 lutego 2021 r. do godz. 9:00
86 11.02.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

19 lutego godz. 2021 r. do godz. 9:00
87 03.02.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2021 r. do godz. 9:00
88 19.10.2020 Zmiana terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

31.10.2020r.
09:00
89 14.10.2020 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

19.10.2020r.
09:00
90 14.10.2020 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

19.10.2020r.
09:00
do góry