Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
51 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dyżury zwykłe i świąteczne - Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz intensywnego nadzoru neurologicznego oraz Izba przyjęć)

52 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego , Izba Przyjeć, w tym pełnienie dyżurów lekarskich)

53 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (z zakresu wykonywania badań USG oraz ultrasonografii dopplerowskiej)

54 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia gruźlicy i chorób płuc)

55 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Stomatologia zachowawcza, endodoncja)

56 13.10.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Kardiologiczna, Oddział Chorób Wew, Badanie USG serca, próby wysiłkowe)

57 13.10.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

58 13.10.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii w tym dyżury lekarskie)

59 13.10.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Radiologia - Badania USG oraz ultrasonografia doppler)

60 13.10.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym dyżury lekarskie)

do góry