Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
51 20.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

52 20.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

53 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu zarządzania na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

54 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

55 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej w Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

56 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu specjalistycznej opieki medycznej (Medycyna pracy)

57 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań elektromiograficznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu wykonywania i opisywania badań elektromiograficznych

58 20.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

59 19.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Kardiologiczna)

60 13.04.2022 Ogłoszenie z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

do góry