Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
41 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

42 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurologicznej wraz z dyżurami na Oddziale Neurologii i Izbie Przyjęć

43 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Kardiologicznej oraz dyżury lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć

44 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie torakochirurgii

45 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

46 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

47 29.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badan histopatologicznych i cytologicznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

48 23.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie hematologii tj. kompleksowa konsultacja pacjentów w zakresie hematologii we wszystkich Oddziałach Szpitala MSWiA w Szczecinie

49 23.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastoenerologii tj. badań jak i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenerologii oraz w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałemn Chirurgii Naczyniowej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

50 08.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kierowania Izbą Przyjęć oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi zwykłymi i świątecznymi w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

do góry