Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
31 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu specjalistycznej opieki medycznej (Medycyna pracy)

32 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań elektromiograficznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu wykonywania i opisywania badań elektromiograficznych

33 20.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

34 19.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Kardiologiczna)

35 13.04.2022 Ogłoszenie z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

36 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Chirurgii Ogólnej)

37 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

38 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

39 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz Poradnia Neurochirurgiczna)

40 15.03.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

do góry