Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
31 30.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

32 28.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiS w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

33 15.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów położniczych na Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

34 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich tj. uczestniczenie z zakresu onkologii klinicznej w wielodyscyplinarnym zespole specjalistów, który planuje i koordynuje proces leczenia, zwanym konsylium lekarskim

35 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnęrznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

36 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Tomografii Komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

37 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Rezonansu Magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Radiologicznej

38 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

39 29.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie gastroenterologii

40 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu gastroenterologii

do góry