Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 11.02.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

22 21.12.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

23 10.12.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (OAiT)

24 24.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia kardiologiczna)

25 24.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział chorób wew., Izba przyjęć - Dyżury zwykłe, świąteczne)

26 24.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

27 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Gastroenterologii w szczególności z uwzględnieniem gastroskopii i kolonoskopii)

28 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dyżury położnicze - wszystkie oddziały)

29 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dyżury zwykłe i świąteczne - Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz intensywnego nadzoru neurologicznego oraz Izba przyjęć)

30 15.11.2021 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego , Izba Przyjeć, w tym pełnienie dyżurów lekarskich)

do góry