Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 13.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały),

22 04.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielegniarskich

23 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w czynności psychologicznych w tym porad psychologicznych z uwzględnieniem badań orzeczniczych kierowców i kandydatów na kierowców oraz osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni, a także badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,

24 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu podstawowej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

25 15.12.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

26 23.11.2022 Ogłoszenie o świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (pełnienie dyżurów lekarskich zwykłych oraz dyżurów lekarskich świątecznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii) na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

27 16.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych serca na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii i Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

28 16.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich

29 09.11.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie przeprowadzenie czynności dotyczących konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

30 26.10.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie przeprowadzenie czynności dotyczących konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie prowadzenia superwizji dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów oraz terapeutów zajęciowych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

do góry