Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
21 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

22 29.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badan histopatologicznych i cytologicznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

23 23.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie hematologii tj. kompleksowa konsultacja pacjentów w zakresie hematologii we wszystkich Oddziałach Szpitala MSWiA w Szczecinie

24 23.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastoenerologii tj. badań jak i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenerologii oraz w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałemn Chirurgii Naczyniowej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

25 08.06.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kierowania Izbą Przyjęć oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi zwykłymi i świątecznymi w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

26 20.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

27 20.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

28 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu zarządzania na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

29 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej oraz w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

30 18.05.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej w Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

do góry