Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

12 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

13 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

14 22.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

15 14.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii Komputerowej

16 14.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie urologii w Poradni Urologicznej

17 09.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich

18 09.02.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Laryngologicznej

19 24.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podstawowym czasie ordynacji lekarskiej w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych na Oddziale Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

20 17.01.2023 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu ortopedii i zabezpieczenia ciągłości w Oddziale Ortopedii

do góry