Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Tomografii Komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

12 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Rezonansu Magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Radiologicznej

13 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

14 29.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie gastroenterologii

15 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu gastroenterologii

16 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

17 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurologicznej wraz z dyżurami na Oddziale Neurologii i Izbie Przyjęć

18 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Kardiologicznej oraz dyżury lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć

19 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie torakochirurgii

20 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

do góry