Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
11 20.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

12 19.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Kardiologiczna)

13 13.04.2022 Ogłoszenie z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

14 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Chirurgii Ogólnej)

15 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

16 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

17 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz Poradnia Neurochirurgiczna)

18 15.03.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

19 22.02.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (chirurgia)

20 11.02.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

do góry