Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich chirurgicznych w Oddziale Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz poza podstawową ordynacją lekarską w formie dyżurów medycznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony

do góry