Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczn/13323,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-wyko.html
2022-09-26, 11:34

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badan histopatologicznych i cytologicznych na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Metadane

Data publikacji : 29.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
WKunicka Wydział Organizacyjny

Opcje strony