Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczn/13215,Ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-lekarskich-z-za.html
2022-09-26, 11:42

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu badań elektroencefalograficznych

Metadane

Data publikacji : 20.05.2022
Data modyfikacji : 18.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
aborowiec

Opcje strony