Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/konkursy-uslugi-medyczn/13089,Ogloszenie-z-zakresu-dyzurow-pielegniarskich-na-rzecz-SP-ZOZ-MSWiA-w-Szczecinie-.html
2022-08-11, 04:37

Ogłoszenie z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

Metadane

Data publikacji : 13.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
aborowiec Wydział Organizacyjny

Opcje strony