Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 20.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich zwykłych i świątecznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 19.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Kardiologiczna)

3 13.04.2022 Ogłoszenie z zakresu dyżurów pielęgniarskich na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały)

4 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Poradnia Chirurgii Ogólnej)

5 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Ginekologii z pododdziałem Uroginekologii oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

6 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz w Izbie Przyjęć na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie)

7 13.04.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz Poradnia Neurochirurgiczna)

8 15.03.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

9 22.02.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (chirurgia)

10 11.02.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Ratownictwo medyczne)

do góry