Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Lp Data Nazwa Termin składania
1 15.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów położniczych na Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Uroginekologii na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

2 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich tj. uczestniczenie z zakresu onkologii klinicznej w wielodyscyplinarnym zespole specjalistów, który planuje i koordynuje proces leczenia, zwanym konsylium lekarskim

3 12.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnęrznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich (zwykłych i świątecznych) w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

4 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Tomografii Komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

5 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań obrazowych w lecznictwie zamkniętym i otwartym, wykonywania kompleksowych (wraz z opisem) badań diagnostycznych przy wykorzystaniu Rezonansu Magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Radiologicznej

6 06.09.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej na rzecz SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

7 29.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie gastroenterologii

8 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu gastroenterologii

9 17.08.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

10 18.07.2022 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Neurologicznej wraz z dyżurami na Oddziale Neurologii i Izbie Przyjęć

do góry