Przejdź do treści

Przetarg

W dniu 4 września 2013 r. rozstrzygnięto postępowanie na dostawę kleju syntetycznego do zastosowania wewnątrznaczyniowego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

termin składania ofert: 04.09.2013


OGŁOSZENIE

O

WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 
ZAMAWIAJĄCY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MSW W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44

70-382 SZCZECIN

 

zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w dniu 04.09.2013 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę kleju syntetycznego do zastosowania wewnątrznaczyniowego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie\"

 

Zamawiający wybrał:

 

numer oferty:

nazwa (firma):

adres:                        

 

uzasadnienie wyboru:

cena oferty brutto:

01

INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitek

ul. Księdza Brzóski 94/18

91-347 Łódź

jedyna ważna oferta

6 000,00 zł

           

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta:

 

01

INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitekul. Księdza Brzóski 94/18,

91-347 Łódź

 

Oferta Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
w poszczególnych kryteriach niżej podaną punktację:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena 100 %

Razem

01

100,00

100,00

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być najszybciej zawarta dnia 
05.09.2013 roku.

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 04.09.2013 r.                      

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
Modyfikował:
Admin Admin
Czas wytworzenia:
2014-05-15, 20:37:24
Czas modyfikacji:
2014-05-15, 20:38:07
Ilość odsłon:
756