Przejdź do treści

Przetarg

W dniu 27.02.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie na dostawę odczynników do badań immunologicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań immunologicznych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

termin składania ofert: 27.02.2014


OGŁOSZENIE

O

WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8

 
ZAMAWIAJĄCY

SAMODZIELNY PUPBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MSW W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44

70-382 SZCZECIN

 

zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w dniu 27.02.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę odczynników do badań immunologicznych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań immunologicznych dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

Zamawiający wybrał:

 

numer oferty:

nazwa (firma):

adres:                        

 

uzasadnienie wyboru:

cena oferty brutto:

01

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

jedyna ważna oferta

760 464,91  

           

 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być najszybciej zawarta w dniu 28 lutego 2014 r., ponieważ została złożona tylko jedna oferta a postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

Szczecin, dnia 27 lutego 2014 r.                              

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
Modyfikował:
Admin Admin
Czas wytworzenia:
2014-05-15, 20:11:19
Czas modyfikacji:
2014-05-15, 20:12:00
Ilość odsłon:
625