Przejdź do treści

Przetarg

51 - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy „Przebudowie i dostosowaniu budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Adaptacja pomieszczeń centrali telefonicznej na potrzeby serwerowni w SP ZOZ MSW w Szczecinie”

termin składania ofert: 01.09.2014


Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
20/10/2014
918 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
Modyfikował:
Admin Admin
Czas wytworzenia:
2014-10-20, 13:16:39
Czas modyfikacji:
2014-10-20, 13:17:17
Ilość odsłon:
515